Zavolejte nám
 +420 735 288 935
Napište nám
info@karolas.cz

„Cestu buď najdeme,
nebo uděláme.“

Naše zkušenosti získané ve velké renomované advokátní kanceláři nám přinesly schopnost poskytovat právní služby na nejvyšší úrovni odbornosti a kvality se současným zohledněním obchodních zájmů a cílů klienta.

Zároveň jsme si však vědomi toho, že za každým klientem
– korporátním subjektem, kravatou i kostýmkem se skrývají skuteční lidé. Tito lidé, stejně jako my, ráno opouští své domovy a rodiny a přes den pracují na svých projektech, aby si večer, až vypnou počítače, mohli říci, že svým malým přičiněním posunuli tento svět o trochu více kupředu.

A takto přistupujeme i k naší práci. Každý člověk na straně klienta či obchodního partnera, se kterým spolupracujeme, je pro nás jedinečná osobnost a zároveň vnímáme jeho práci jako důležitý střípek celku. Potřebujeme mu porozumět a pochopit jeho požadavky, potřeby i způsob práce. Stejně tak je pro nás důležité, aby i on porozuměl našemu myšlení a způsobu komunikace. Pak dokážeme bezezbytku naplnit očekávání klienta.

Tento přístup funguje i uvnitř naší kanceláře. Rozhodli jsme se opustit zažitou korporátní strukturu, která je pro advokacii často typická. U nás jsme všichni partneři. Jsme přesvědčeni, že každý člen našeho týmu je součást jednoho fungujícího celku. Každý náš partner svou přítomností v naší společnosti dotváří pohodovou atmosféru pracovního prostředí, která je zárukou kvalitní práce pro klienta. Každý partner u nás dělá to, v čem je nejlepší. Zároveň věříme, že toto ujištění je pro klienta větší záruka než honosné označení korporátní pozice na vizitce.

Mgr. Jan Lašmanský, LL.M.

Honza je spoluzakladatelem advokátní kanceláře Karo, Lašmanský & Partners. Narodil se v Chrudimi a vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (r. 2002). V době studií působil jako stážista v Kanceláři veřejného ochránce práv a posléze v rámci povinné základní vojenské služby jako právník na Vojenském úřadu pro právní zastupování Ministerstva obrany ČR. Advokátní zkoušky složil v roce 2006. V letech 2008 – 2010 absolvoval Společný studijní program Právnické fakulty Masarykovy univerzity a Nottingham Trent University ve Velké Británii a Mezinárodní program LL.M. obchodní právo „LLM in Corporate Law“.

Před založením advokátní kanceláře Karo, Lašmanský & Partners Honza působil v největší české advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners, kde se specializoval na poskytování právních služeb v oblasti veřejného sektoru. Honza má rovněž rozsáhlé zkušenosti s obchodněprávními konzultacemi (obchodní a závazkové právo a M&A) a zastupováním před soudy. Několik let se podílel na auditech veřejných zakázek financovaných z prostředků Evropské unie. V roce 2011 obdržel ocenění Asociace pro podporu projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru za činnost v oblasti PPP v České republice. Je členem právní komise Sdružení odboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK). Honza se podílel na přípravě části důvodové zprávy k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek (část RIA) a na zpracování připomínek v legislativním procesu za různé odborné spolky. Honza má bohaté zkušenosti s přednáškovou činností, a to v rámci několika vzdělávacích institucí. Publikuje články v odborných časopisech, aktivně se věnuje přednáškové činnosti na konferencích a vede specializovaná školení.

V oblasti veřejného sektoru se Honza zaměřuje zejména na:

 • přípravu dílčích právních stanovisek
 • přípravu a vyjednávání obchodněprávních smluv
 • poradenství dodavatelům při přípravě nabídek, zastupování v zadávacích řízeních a při uzavírání smluv se zadavateli
 • poradenství zadavatelům veřejných i sektorových zakázek při přípravě a komplexní organizaci zadávacích a koncesních řízení včetně PPP projektů dle zákona o zadávání veřejných zakázek
 • zastupování dotčené strany v přezkumných správních a soudních řízeních
 • jedinečnou specializací Honzy jsou architektonické soutěže o návrh a oblast
  vodárenství
 • poradenství k zákonu o svobodném přístupu k informacím
 • poradenství k zákonu o registru smluv
 • poradenství v souvislosti s evropskými dotacemi, a to jak z pohledu přípravy i kontrol realizovaných projektů, tak zastupování příjemců před auditními orgány
 • poradenství v oblasti veřejné podpory.Mgr. Alena Holásková

Alena se narodila ve Vyškově a vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2016 získala titul Mgr.
Před příchodem do advokátní kanceláře Karo, Lašmanský & Partners Alena působila v největší české advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners, kde se specializovala zejména na poskytování právních služeb v oblasti veřejného sektoru, zejména veřejných zakázek. Zkušenosti s kompletní organizací zadávacích řízení získala Alena při svém více než tříletém působení ve společnosti Eurovision, a.s.

V oblasti práva veřejných zakázek se Alena zaměřuje zejména na:

 • poradenství zadavatelům při organizaci zadávacích řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek
 • poradenství v souvislosti se zastupováním zadavatelů a dodavatelů v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
 • poradenství zadavatelům při organizaci výběrových řízení dle pravidel
  jednotlivých dotačních titulů
 • poradenství dodavatelům při přípravě nabídek, zastupování v zadávacích řízeních a při uzavírání smluv se zadavateli
 • poradenství v souvislosti s evropskými dotacemi, a to jak z pohledu přípravy i kontrol realizovaných projektů, tak zastupování příjemců před auditními orgány.
Mgr. Marek Stowasser

Marek pochází ze Sokolova a v Praze vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde v lednu roku 2017 získal titul Mgr. Během svého studia absolvoval Marek roční studijní program na právnické fakultě Radboud Universiteit Nijmegen v Nizozemsku, kde se při studiu evropského práva zaměřoval mimo jiné na právo hospodářské soutěže, právo obchodních společností a právo veřejných zakázek.
Před příchodem do advokátní kanceláře Karo, Lašmanský & Partners působil Marek v největší české advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners, kde se specializoval na poskytování právních služeb v oblasti veřejného sektoru.

V oblasti veřejného sektoru se Marek zaměřuje zejména na:

 • přípravu dílčích právních stanovisek
 • poradenství a podporu dodavatelů při přípravě nabídek, zastupování v zadávacích řízeních a při uzavírání smluv se zadavateli
 • poradenství a podporu zadavatelů při organizaci zadávacích řízení dle
  zákona o zadávání veřejných zakázek
 • poradenství v souvislosti se zastupováním zadavatelů a dodavatelů
  v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a v případném navazujícím soudním řízení
 • poradenství v souvislosti s evropskými dotacemi, a to jak z pohledu přípravy i kontrol realizovaných projektů, tak zastupování příjemců před auditními orgány
 • poradenství v oblasti veřejné podpory.