Zavolejte nám
 +420 735 288 935
Napište nám
info@karolas.cz

„Cestu buď najdeme,
nebo uděláme.“

Naše zkušenosti získané ve velké renomované advokátní kanceláři nám přinesly schopnost poskytovat právní služby na nejvyšší úrovni odbornosti a kvality se současným zohledněním obchodních zájmů a cílů klienta.

Zároveň jsme si však vědomi toho, že za každým klientem
– korporátním subjektem, kravatou i kostýmkem se skrývají skuteční lidé. Tito lidé, stejně jako my, ráno opouští své domovy a rodiny a přes den pracují na svých projektech, aby si večer, až vypnou počítače, mohli říci, že svým malým přičiněním posunuli tento svět o trochu více kupředu.

A takto přistupujeme i k naší práci. Každý člověk na straně klienta či obchodního partnera, se kterým spolupracujeme, je pro nás jedinečná osobnost a zároveň vnímáme jeho práci jako důležitý střípek celku. Potřebujeme mu porozumět a pochopit jeho požadavky, potřeby i způsob práce. Stejně tak je pro nás důležité, aby i on porozuměl našemu myšlení a způsobu komunikace. Pak dokážeme bezezbytku naplnit očekávání klienta.

Tento přístup funguje i uvnitř naší kanceláře. Rozhodli jsme se opustit zažitou korporátní strukturu, která je pro advokacii často typická. U nás jsme všichni partneři. Jsme přesvědčeni, že každý člen našeho týmu je součást jednoho fungujícího celku. Každý náš partner svou přítomností v naší společnosti dotváří pohodovou atmosféru pracovního prostředí, která je zárukou kvalitní práce pro klienta. Každý partner u nás dělá to, v čem je nejlepší. Zároveň věříme, že toto ujištění je pro klienta větší záruka než honosné označení korporátní pozice na vizitce.

JUDr. Barbora Karo

Bára je spoluzakladatelkou advokátní kanceláře Karo, Lašmanský & Partners. Pochází z Českých Budějovic a v Praze vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde v roce 2006 získala titul Mgr. a v roce 2007 titul JUDr. Advokátkou je Bára od roku 2010.

Před založením advokátní kanceláře Karo, Lašmanský & Partners Bára více než 10 let působila v největší české advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners, kde se specializovala na poskytování právních služeb v oblasti veřejného sektoru, a to jak na straně orgánů veřejné správy, tak na straně soukromých subjektů.

Bára k oblasti veřejného investování pravidelně publikuje a přednáší na odborných seminářích a konferencích.

V oblasti veřejného sektoru se Bára zaměřuje zejména na:

 • přípravu dílčích právních stanovisek
 • přípravu a vyjednávání obchodněprávních smluv
 • poradenství dodavatelům při přípravě nabídek, zastupování v zadávacích řízeních a při uzavírání smluv se zadavateli
 • poradenství zadavatelům veřejných i sektorových zakázek při přípravě a komplexní organizaci zadávacích a koncesních řízení včetně PPP projektů dle zákona o zadávání
 • zastupování dotčené strany v přezkumných správních a soudních řízeních
 • poradenství k zákonu o svobodném přístupu k informacím
 • poradenství k zákonu o registru smluv
 • poradenství v souvislosti s evropskými dotacemi, a to jak z pohledu přípravy i kontrol realizovaných projektů, tak zastupování příjemců před auditními orgány.
Mgr. Jan Lašmanský, LL.M.

Honza je spoluzakladatelem advokátní kanceláře Karo, Lašmanský & Partners. Narodil se v Chrudimi a vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (r. 2002). V době studií působil jako stážista v Kanceláři veřejného ochránce práv a posléze v rámci povinné základní vojenské služby jako právník na Vojenském úřadu pro právní zastupování Ministerstva obrany ČR. Advokátní zkoušky složil v roce 2006. V letech 2008 – 2010 absolvoval Společný studijní program Právnické fakulty Masarykovy univerzity a Nottingham Trent University ve Velké Británii a Mezinárodní program LL.M. obchodní právo „LLM in Corporate Law“.

Před založením advokátní kanceláře Karo, Lašmanský & Partners Honza působil v největší české advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners, kde se specializoval na poskytování právních služeb v oblasti veřejného sektoru. Honza má rovněž rozsáhlé zkušenosti s obchodněprávními konzultacemi (obchodní a závazkové právo a M&A) a zastupováním před soudy. Několik let se podílel na auditech veřejných zakázek financovaných z prostředků Evropské unie. V roce 2011 obdržel ocenění Asociace pro podporu projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru za činnost v oblasti PPP v České republice. Je členem právní komise Sdružení odboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK). Honza se podílel na přípravě části důvodové zprávy k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek (část RIA) a na zpracování připomínek v legislativním procesu za různé odborné spolky. Honza má bohaté zkušenosti s přednáškovou činností, a to v rámci několika vzdělávacích institucí. Publikuje články v odborných časopisech, aktivně se věnuje přednáškové činnosti na konferencích a vede specializovaná školení.

V oblasti veřejného sektoru se Honza zaměřuje zejména na:

 • přípravu dílčích právních stanovisek
 • přípravu a vyjednávání obchodněprávních smluv
 • poradenství dodavatelům při přípravě nabídek, zastupování v zadávacích řízeních a při uzavírání smluv se zadavateli
 • poradenství zadavatelům veřejných i sektorových zakázek při přípravě a komplexní organizaci zadávacích a koncesních řízení včetně PPP projektů dle zákona o zadávání veřejných zakázek
 • zastupování dotčené strany v přezkumných správních a soudních řízeních
 • jedinečnou specializací Honzy jsou architektonické soutěže o návrh a oblast
  vodárenství
 • poradenství k zákonu o svobodném přístupu k informacím
 • poradenství k zákonu o registru smluv
 • poradenství v souvislosti s evropskými dotacemi, a to jak z pohledu přípravy i kontrol realizovaných projektů, tak zastupování příjemců před auditními orgány
 • poradenství v oblasti veřejné podpory.
Mgr. Alena Holásková

Alena se narodila ve Vyškově a vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2016 získala titul Mgr.
Před příchodem do advokátní kanceláře Karo, Lašmanský & Partners Alena působila v největší české advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners, kde se specializovala zejména na poskytování právních služeb v oblasti veřejného sektoru, zejména veřejných zakázek. Zkušenosti s kompletní organizací zadávacích řízení získala Alena při svém více než tříletém působení ve společnosti Eurovision, a.s.

V oblasti práva veřejných zakázek se Alena zaměřuje zejména na:

 • poradenství zadavatelům při organizaci zadávacích řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek
 • poradenství v souvislosti se zastupováním zadavatelů a dodavatelů v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
 • poradenství zadavatelům při organizaci výběrových řízení dle pravidel
  jednotlivých dotačních titulů
 • poradenství dodavatelům při přípravě nabídek, zastupování v zadávacích řízeních a při uzavírání smluv se zadavateli
 • poradenství v souvislosti s evropskými dotacemi, a to jak z pohledu přípravy i kontrol realizovaných projektů, tak zastupování příjemců před auditními orgány.
Mgr. Marek Stowasser

Marek pochází ze Sokolova a v Praze vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde v lednu roku 2017 získal titul Mgr. Během svého studia absolvoval Marek roční studijní program na právnické fakultě Radboud Universiteit Nijmegen v Nizozemsku, kde se při studiu evropského práva zaměřoval mimo jiné na právo hospodářské soutěže, právo obchodních společností a právo veřejných zakázek.
Před příchodem do advokátní kanceláře Karo, Lašmanský & Partners působil Marek v největší české advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners, kde se specializoval na poskytování právních služeb v oblasti veřejného sektoru.

V oblasti veřejného sektoru se Marek zaměřuje zejména na:

 • přípravu dílčích právních stanovisek
 • poradenství a podporu dodavatelů při přípravě nabídek, zastupování v zadávacích řízeních a při uzavírání smluv se zadavateli
 • poradenství a podporu zadavatelů při organizaci zadávacích řízení dle
  zákona o zadávání veřejných zakázek
 • poradenství v souvislosti se zastupováním zadavatelů a dodavatelů
  v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a v případném navazujícím soudním řízení
 • poradenství v souvislosti s evropskými dotacemi, a to jak z pohledu přípravy i kontrol realizovaných projektů, tak zastupování příjemců před auditními orgány
 • poradenství v oblasti veřejné podpory.