Zavolejte nám
 +420 735 288 935
Napište nám
info@karolas.cz

Technický dozor stavebníka ve veřejných zakázkách

Dne 1. 1. 2018 vstoupila v účinnost novela stavebního zákona. Jednou z mnoha změn, které přinesla, je upřesnění a doplnění povinnosti objednatele stavby, která je financovaná z veřejného rozpočtu, zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby, a to osobou disponující autorizací dle autorizačního zákona (360/1992 Sb.). Na dopady této změny a na možná související úskalí upozornili v článku pro portál epravo.cz kolegové Honza a Alena.

https://www.epravo.cz/top/clanky/technicky-dozor-stavebnika-ve-verejnych-zakazkach-107257.html