Zavolejte nám
 +420 735 288 935
Napište nám
info@karolas.cz

Školení "Veřejné zakázky malého rozsahu, podlimitní a ve zjednodušeném režimu" tentokrát v Brně

Postup při zadávání veřejných zakázek s nižším finančním objemem měl být dle nového zákona o zadávání veřejných zakázek rychlejší a flexibilnější, přesto však zadavatelé v obavě z budoucích postihů stále dobrovolně volí přísnější postupy a režimy. V některých případech zcela zbytečně. 

Jedním z důvodů této volby zadavatelů může být také skutečnost, že postup zadavatele při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu není zákonem žádným způsobem regulován. Zadavatelé tak postrádají jistotu, že při výběru smluvního partnera postupují v souladu s principy a zásadami veřejného investování, a to zejména s ohledem na potenciální riziko postihu auditním orgánem při kontrole čerpání veřejných finančních prostředků.

Cílem školení bylo poskytnout praktické rady a přiblížit doporučené postupy vyplývající z dosavadních zkušeností při zadávání veřejných zakázek s nižší předpokládanou hodnotou, ale též upozornit na možnost aplikace zjednodušeného režimu a na výhody/nevýhody s tímto režimem spojené.